Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
!>itaki) uit De icftoof kwaut, fiootDe tk eeu' man
te^eti eeiteii jougeu je^^eit: (^tj. J^Jt een fatje
cjef! tïö -ftet waa«, Dat De ejefó fuije Die-
reu ?"
j/ïtjeeii, KittD!" atitwootDDe De utoeDer, ^^Dat
jyit Jij, e^^eiiuiiH, afö aiiDece Diereii. t5Tl:)en
iioeiut 'Hen ófecfitA joo, ouiDat jij aftijD een'
jef^Deii IteD ^ouDeit en jefDeii joo lu De ^tjj^
vatt fööpeii vetaiiDeteit, atd ftet paatD en wieet-
Dere Dieceti Doca. <X)ie atuie ejeló wotDeit af-
^eitieen oecacftt; eti iiituóócfteit cetAcfta^ 'eu jtj.
Deii titettiicft vefe vooïDeefeii. Sij- kuiiiieit eveti-
^oeD vracfiteu Dtagett eu rtj,tui^eii vootltrekkeu ,
ojócfiooM miiiDec jwaat cii ^toot, afö De paat-
Deii 5 en worDeu Daartoe ook veef ^efiejt^D. (X)©
iiiefk Det ejePtutieii óttekt tot eeii fteii^aam ge-
tieeóiuiDDef in ftevige jiektew ; ook kau et kaaA
i^ati geutaakt -worDeii. Ju Aouttuige fauDen worDt
ftet vfeedcft Der ejefó gegeten; vati 'fiuu vef luaakt
uieti feDet, petkauieut euj. ; ook De ftazeii, foeu-
Deten eu auDeee Deefeii van fiuu fic^cfiaaut wor-
Deu op eetie nuttige wijje ^eCtuikt; eu afDu^
komeu Dejc Dteteu iii Dit opjigt utet De ^cfia-
peu oyereeu.
jtju vet:>ctitffeiiDe óootteu vau cjefd >
joo afi De gewone cjef, Die 0115 gevouDen
wotDt; De jeöta oj" kaapóclie ejcf, Dic eene fraat