Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G
fcfjijn fcöict- 4^111 1JE5C rebcn liaii ccn goaibclb/iia
in ben jonicr afgcmaaib tc jijn/ in Ijrt najaai'
nagmaal5> gcmaaiiJ cn/ al? fitt lncijcr sunftijj io
gciuccjt/ bcrbolflcné no0 boor fice^tcu afgchirib
iBorbEn. jEopïgft ie' tr gccnc auijccE plant/ixicllic
bE5C EigEHfcljap üEsit: taant / maait men bE abtrisc
planten af/ ban fiamen tt/ 500 pij ai niEt flErbEn/
flEcgt? 5taaïiftE fpruitjES boor in plaats tE boor-
fcgijn/ b0cg biE nimniEt bE ftQaonïjEib En liracljt
bEE afjjEfnEbEnE fiesittEn. Xaat nnj gier tljans;
nog IjpoEgEn/ bat öet nraö tot Ecn jjcnEEÓniibbEl
boor be gonbEn en èattEn fcljijut tc biEncn/naar-
biEn bE3E get bifitaijlö Eten/ al? 33 onflEitElb sijn;
En bat bE taortElé ban EEnE graófaort — taant Er
fieftaan onbEtfcgEibEnc foortEn ban QtU'j — ooft boor
bE niEnfcgEn taEl al^ soobanig gEfiEjigb taorbcn.
fl^tt gras/" buj» bEtbalgbE bE babEr/ ^ftgijnt
an^ 300 niÊtig toe/ en ebentael iri/ uit aanniru-
ïting ban get opgenoEmbe/ bE taaarbe er ban 500
groot. OEbrn 500/ mijn ^oon! iö gEt biïitaijlp; niEt
be niEnfcgEU gElEgEn. JiomtaijÏEn atgtrn taij iE-
manb niet/ euIieI/ ombat EEn EEnboubig filceb
gEm liEbEïit/ En BuigEn taij on^ö biEp boor anöE-
tEn/ bEtaijl 3ü i" c^n fraai grtaaab 5jjn gE-
lïoïten/ al^of be fileEberEn bEn man maafiten. ll^il-
len tag bu? regtmatig omtrrnt anbEtEntaE^En/ban
moEtEn taij gEcnE acgt op be filEEbEtEn of gEt uit-
tuEnbigE gEben/ maar/ alborrns gun onjE acgting
tE fcgEnïtEn of tc ontgonben/ tracgten te ontbEft-
ftEn/ goE 3Ö intaEnbig jijn gEflElb/ bat i^: of 50
ftenni^ en bcugb besitten. €n fioben alleö moet
men pogeu/ jelbe beje onfcgatBare fterabEn tc
bertaEtbEn."
Vragen: 1. Welke bijzondere eigenschappen en waarde^bc-
7,it het gras? — 2. In welke opiigten is het nns van nut? —
Wat kunnen wij door het gras nng leereu?