Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tjlbe gij naar sjjnen babec en cieii üien reeba ban
berre toe: ^éj Baher! iriat siet mijn tiiint|E er
uit; gEt lïaat 500 hal ura^/ alsaf cr bic in ncjaaib
taasf!... ©at aftclige adcb! taat boer fjct rr m!"
Uerfleet ai) u seer!" üacabe 5Ün liauii;
gcm op besen uitraeji toe. >l?at gij fpijt 0ebocli
bij gct 5iEn bec faErtailbcring ban uta tuintje/ hiil
ift hiel flelonbEn; batij Ijct sraö ani bese rebcn
een aftclig gaeb te noemen/ ié nog bed Ecijer. ^Kn
paar bagen eeh galf uur langEt geatDEib/ en al
IjEt graö i^ berbhieuEn en JjEt ongeluft gerftElb.
Self^ ftan 'bit ongEbal u tat nut bErftrE&ïiEn.
ftunt er/ namelijfe/ uit ieerEn/ bat be bingen her-
taaarlaojEn/ 300 bra mEU gen aan sirg jElbEn obEï-
laat: taant ehEu/ alö mst uta tuintje/ gaat get
niEt niEEit aïïE anbEtE taanneer men baat-
op niet let en er be ganb niEt aan goubt.
^Äaar ftEnt gij bE taaarbe taEl ban bat aüE-
ligE goEb/ 300 aïö gg get graj) baar noembEt/
gEttaEtft boot bijna iEbEr mEnécg 50a acgtEloo?;
hErtrEbEn En bE opniErftsaamgEib niEt taaatbig ge-
argt taorbt ? BaorsEftEr niEt! taEÏnu ban; JuiatEr /
En ift 5al er u bE taaarbe ban leeren ßennen. 'SSoo
EEnige plant ban be tagogeib En liEfbe 43ob!) gE-
tnigt/ ban i^ get 't grai. lê^tt moEt tot boebsiel
aan bE boor oné niEESt nuttigE bieren ilreftfeEu/
be ftoEijEn/ paarbEn/ j'cgapEn eu.s.; baarom liEt
>i3ab get 500 gEmaftÜElijft oberal opfcgieten en taaS-
fEn. SCfgEmaaib en gEln-oogb/ üEgoubt get tangen
tijb 5önE boEbEnbe tiracgt En ftrElitt ooi'f alsoo tot
EEn onantbEErlijft boeboet boor ae bierEn. jBaar
üobEnbiEn öEsit gEt iÉEne eigenfcgap/ taEÏfte be
meeste planten mi-ïfen/ en taaarin taij bc tagsgeib
a5ob0 50a buibelgif 5itn boorftralEn/tE taEten: bat
get tegen alle leeb beftanb id en/ afgemaaib sgn-
bE/ met bernirutabe liracgt en fcgoongEib tE boor-