Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 Ihrhaling.
veel kubieke roede.i tot de 141 if roede des
dijks? — f) Hoe veel kubieke roeden aarde
was er dus tot den geheelen dijk benoodigd?
Antw. a) 74 voeten; b) 94 voeten; c) iSi^'^
küb. roeden ; d) 16535^^ kub. roeden ; e) 5292/^
kub. roeden, en f) 7126/4^2 kub. roeden aarde.
41. Tot den zoo even befchrevenen zeedijk
werd bet grootfte gedeelte der benoodigde aar-
de uit putten gegraven , die op den aflland van
35 voeten van de buitenzijde des dijks begon-
nen , en het overige gedeelte werd uit eene Benn-
floot, of waterleiding, verkregen, die op den
afftand van 40 voeten, langs de binnenzijde des
dijks , uitgezonderd langs den Oosteropdijk , ge-
graven werd. Deze waterleiding heeft dus de
lengte van 2004I Groninger roeden, moest in
den bodem ■ wijd zijn 18 voet',:n, eene diep'-e
hebben van 5 voeten, eene docering aan de
berm- of dijkszijde van 2 voeten , en aan den
maaiveldskant van i J voet, op iederen voet diep-
te uit den bodem te meten : alle Groninger maat,
a) Hoe wijd is dus deze waterleiding van bo-
ven ; — cn b) boe veel kubieke roeden aarde
konden uit dezelve voor den dijk gebaald wor-
den ? Antw. a) 35| voet, cn b) 1368^^/5 ku-
bieke roedtn aarde.
42. De kostbare Toren'te Finsterwold , inde
provincie Groningen, in de jaren 1820 cn 1821
gebouwd, ftaat op 96 ingeheide palen, van 18
tot 28 voeten lengte; heeft een vierkant muur-
werk, hetwelk onder, ter hoogte van 3 voeten,
met eene plint van ncntheimer fteen , tiis-
lihen elke zes lagen gebakkLii flecn , met gelijke
Bentheimer of zerk (leen op de hoeken , cn bo-
vcn op het muurwerk met eene lij.st van gelijken
ilccn
X