Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ilerhaling. 91
en boven ij voet. Deze balk zal in drieën ge-
deeld worden, zoodat het bovenfte ftuk | ded
van het hout, en de beide andere ftukken gelijke
veel hout zullen bevatten : hoe lang zal ieder
ftuk moeten zijn? .Antw. Het bovenfte ftuk
bijna 7,43 voeten, het middelfte 9,07 voetenen
het onderfte bijna 7,5 voeten.
40. In het jaar 1819 is de Finfterwolder-
polder, ten zuiden en zuidwesten van den
Dollert, in de provincie Groningen, ingedijkt.
Deze dijk begint bij de Beerfterzijl, ten N. 0-.
van Finsterwold , en loopt .van daar, ter leng-
te van 2069I Gron. roeden, noordwestwaarts
tot digt bij Woldendorp. VA] deszelfs begin is
eerst een noordwaarts loopende Oosteropdijk,
van Ó5 Groninger roeden , ter hoogte van 14
voeten , kruinsbreedte van 4 voeten , eene bui-
tendocering van 3, en binnendocering van a
voeten op iederen voet hoogte. De van daar
noordwestelijk loopende dijk heeft, in dc
lengte van 141 ij Groninger roede, 15 voeten
hoogte, 4 voeten kruinsbreedte, eene buiten-
docering van 4, en binnendocering van a voe-
ten op iederen voet hoogte, cn het overige
iK)ordwestelijke deel des dijks, ter lengte van
593ï Gron. roede, heeft eene gelijke profijl,
of aoorfnede, als de Oosteropdijk , dat is : aan
dcnzelven in hoogte, breedte cn docering ge-
lijk. a) Hoe breed is dus de aanleg van den Oos-
teropdijk en het noordwestelijkfte einde des
dijks? — b) Hoe breed is de aanleg van de 141
roede lengte des dijks ? — c) Hoe veel kubieke
roeden axrdc was cr benoodigd tot den Oos-
teropdijk ? — d) Hoe veel kubieke roeden tot dc
nourdwestclijke 503^ rocje des dijks? c) Hoe-
veel