Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o Herhaling.
gen , hetwelk 90 kannen houdt; hoe groot is een
ander vat, dat hij van 24 zulke duigen maakt?
Antw. 160 kannen.
26. Men vraagt naar den inhoud van een' ge-
lijkzijdigen vijfhoek, zeshoek, zevenhoek cn
achthoek , als iedere zijde dezer veelhoeken 25
duimen lang is ? Men zie de reden der zijden
tot den inhoud dezer veelhoeken in voordel 17
van § 13. Antw. De inhoud des vijfhoeks
^07593^25 — , des zeshoeks 1623,75— , des ze-
venhoeks 2271,25 r- en des achthoeks 3017,75
□ duimen. ^ -
27. De zwaarte van' de kolom water, die
tegen de deuren eener iluis drukt, acht men de
grootte eens vierkantigen ligchaams te zijn,
welks breedte gelijk is aan die der Huisdeuren,
deszelfs hoogte als die van het water , en dik-
te als de halve hoogte des waters tegen de deu-
ren ; terwijl een kubieke voet op 64 ft oud
gewigt gerekend wordt. 'Zoo nu van eene Huis
de deuren 18 voeten breed zijn, cn het water
aan de eene zijde derzelver hoog daat 6 en aan
de andere zijde 3 voeten ; hoeveel ponden zwaar-
te oefent zulk dildaand water van de eene zijde
tegen de Huisdeuren meer, dan dat van de andere
jcijde uit? Antw. 15^552 oude ponden. Be-
grijpt gij ook , waarom de Jlnisdeuren fchuim ,
cn niet regtlijnig tegen elkander paan ?
28. Hoe veel Nederlandfche vaten -gaan er
in het ruim eems regenbaks, welks lengte'is 3
ellen, breedte i el 4 palmen , en gelijke diepte
2 ellen 2 palmen? Antw. 92 vaten'cn 40 kannen.
29. Indien dc genoemde regenbak nog een
rond gewelf had, van de hclfte eens cirkels;
hoe veel vaten zou die bak dun grootcr zijn ?
Antw. 23 vaten cn 10 kannen. "30,