Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling. 87
zoo laiio; als CF is ; — wantin dc breedte KD =
FE vermindert de afltand CF 9 tot op DE 6,8
roeden , — b) hoe lang is daarom de Wjngh ? —
En dewijl het itük gliCh zoo veel te klein is ,
als de A Cl/; groot is; c) hoe veel moet ei*
dan nog bij het gemelde ftuk gevoegd wor-
d^en; — d) hoe veel moet men de breedte dus
nog, van g tot G vergrooten , en e) hoe lang
moet de lijn FG , of het deelpunt G van F zijn V
Antw. a)'F^ 3,718 roeden ; b)^/; 8,111 roeden ;
c) A Cl/; 1,653 □ roeden ; d) ^ G bijna 2 ellen ,
en e) FG 3,92 roeden.
22. Een regthoekig ftuk gronds, waarvan
de regthoekszijden lang zijn 9 en 3,05 Neder-
landfche roeden , wordt gekocht voor 800 gul-
den ; hiervan wordt een Ihik aan eenen anderen
voor 185 gulden overgedaan , waardoor men 25
gulden wint; waar zal de fcheidtloot in dc
ichuinfchq zijde beginnen , die van daar tot den
regten hoek loopt? Aatw. 19 ellen van eenen
der fcherpe hoeken af.
23. Een ander regthoekig driehoekig fluk
gronds, welivS regthoekszijden 6 cn 2 Nedcr-
iandfclie roeden lang zijn, zal in drie gelijke
groote ihikkcn gedeeld worden , door flooten,
die evenwijdig met de fchuinfche zijde loopen;
hoe ver zullen deze llooten van den regten
hoek af in de langde regthoekszijde beginnen ?
Antw, 3,464 roeden en 4,9 roeden.
24. Zoo een kuiper een vat van 24 duigen
maakt, dat loo kannen kan bevatten; hoe veel
zal dan een ander vat kunnen houden , dat ook
24 duigen van gelijke breedte Iieeft, doch die
een vierde korter zijn ? Antw. 75 kannen.
25. Ecü kuiper maakt een vat van 18 dui-
F 4 gt^«