Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
Herhaling.
cn gcfcheidcn hebben met llootcn , die evenwij-
dig met de flooten der lengte loopen ; doch daar-
van eerst eene floot en ecncn algemeencn weg
BEGM, waardoor ieder uit zijn Ihik kan in-cn
uitrijden , ter breedte van 6 ellen , afgelneden
liebben : hoe breed kan dan ieder (luk wor-
den ? Antw. De breedte EF 3 roeden oj cl ,
FG 3 roeden oj el, en HQ 2 roeden el.
Janmerking. Daar de weg en floot tot nut van
hun drieön zijn , zoo blijft het derde van der^
zelvcr breedte voor het bovenflc fl:uk , en de
overige twee derden der breedte blijven voor ie-
der van de beide onderftc Hukken, omdat de
weg en floot langs dezelve gelegen zijii
21. Men wil dit vierzijdig (iuk lands in twee
gelijke Hukken, AGHD en HGBC, gefcheiden
hebben. Om des-
zelfs grootte te
vinden , maakt
men de loodlijnen
DE en CF, en be-
vindt derzelver
lengten te zijn 6
roeden en 8 ellen,
cn 9 roeden. Van
de zijde AB is AE lang 3 roeden 6 ellen, EF
9 roeden 2 ellen en FB 4 roeden. Daar men
ileze dccling begeert te bereiken, zonder de lij-
nen CD cn BA tot in een punt van zamen-
komst te verlengen , cn alzoo dit Huk tot ee-
nen driehoek tc vormen ; zoo vraagt men : in-
dien men de lijn CD eens voor evenwijdig hield
nier AB , a) hoe ver het deelpunt van F tot g
zoude komen? — Doch daar dc lijn CD niec
ma AB evenv/ijdig is 5 cn dus dc lijn gh niet
zoo