Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhalini. 8i
fchc roede lang is 2,4415 Groninger roeden.
Antw. Een Nederlandsch bunder is 2 deimat-
en , min 4 Groninger roeden.
9. Wat is liet grootfte, een Rijnlandsch
lorgen van 600 □ llijnlandlclie roeden, of
m Nederlandsch bunder van 100 □ Neder-
indfclie roeden; zoo eene Nederlandfche roe-
e lang is 2,6554 Rijnlandfche roeden ? Antw.
,en Nederlandsch bunder is 705,115 □ Rijn-
ndfchc roeden : dus ruim 105 □ Rijnlandfche
jeden grooter, dan een morgen. ■
10. Insgelijks vraagt men , hoe veel verfchil
r tusfclien een Nederlandsch bunder en een Am-
erdamsch morgen is , de morgen van 600 Amller-
aml'che roeden , zoo eene Nederl. roede 2,7175
mderd. roede is ? Antw. Een Nederlandsch
iinder is 738,48 □ Amlterd. roeden, dus bijna
38I; □ Amllerd. roeden meer, dln een morgen.
11. Iemand wil een huis met twee kamers
ten bouwen, waarvan de vier zijdmuren,
ngs den binnenkant, lang zullen zijn 142 voe-
n, de hoogte 12 voeten en de dikte van een
eenslengte. In dezelve zullen 8 vensters zijn,
der 7 voeten hoog en 3^ voet wijd, en twee
iuren , de eene hoog io| en de andere 7 voe-
m, en ieder breed 3| voet. a) Hoe veel
3 voeten zal de muur, langs het midden
eszclven groot zijn ; b) hoe veel □ voeten
uilen voor de deuren cn vensters moeten af-
etrokken worden , en indien tot dit muur-
zerk gebruikt zullen worden (teenen van 9 dui-
len lengte , 4J duim breedte en duim dikte ,
) hoe veel Ikenen zullen dan tot hetzelve be-
toodigd zijn? Antw. a) 1740 □ voeten ; b)
i57i voet, en c) 2i'o88 (kenen. Men zij indach-
F lig,