Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
HERHALING,
Iemand begeerde van zijnen buurman ^
wiens tuin hem zeer gelegen was , om hem den-
zelven voor een ander ftuk gronds , dat juist
e':n vierkant en 32 roeden, in omtrek groot was,
over te doen. Indien die tuin eene langwerpi-
ge viei-kante gedaante had, ter lengte van 12 en
breedte van 4 roeden , en dus in omtrek ook 32
roeden groot was; zoo vraagt men , of de buur-
man bij deze aangebodene ruiling voordeel of
Ichade zoude lijden , en hoe veel ? Antw, Hij
zoude daarbij voordeel hebben en 16 □ roe-
den gronds meer verkrijgen.
2. De brug bij Kampen over den IJsfel
lang 723 en breed 20 voeten; hoe veel ftee-
nen van 9 duimen lang en 4^ duim breed, Rijn-
i-andfche maat, zouden tot bevloering dier brug
noodig wezen , zoo er geen ftuk ongebiuikE
bleef ? Antw. 51413| fteenen.
3,. Een regthoekig vierzijdig ftuk lands , lang:
24 en breed 3 roeden, zal in vier gelijke fhik-
£en gedeeld worden door fcheidlijnen , die even-
vijdig met de zijden der breedte loopen ; hoe
[^er zullen de fcheldingspunten van eenen der
]oeken af zijn ?
4'