Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 Berckeinng van Dijken cn Kanalen.
te aan den weg , eene gracht zal gegraven wor--
den, welker bovenwijdte zal zijn 4< in dem
bodem 2 en diepte 2 ellen : a) hoe veel kubieke;
ellen natte aarde zullen er uit de gracht komen ,,
en b) hoe veel zal de grond dezes fluks daardoor-
verhoogd worden? Antw. a) 1008 kubieke el--
len en b) 72 duimen. Aanmerking. Als mem
den omtrek dezes fluks met de binnen- en bui- •
tenzijde der gracht afteekent, dan ziet men,
dat de gracht op de twee hoeken zoo veel lan- ■
ger of breeder dan het ftuk wordt, als de wijd- -
te der gracht bedraagt.
5. Een regthoeki» ftuk lands , lang 140 en 1
breed 60 Nederlandfche roeden, met de ecne:
zijde der breedte langs eenen hoogen weg ge-
legen , zal op de andere drie zijden met eenen
dijk omgeven worden. Deze dijk zal, op den
afftand van 1,5 el binnen de buitenfloot, ter
breedte van 3 ellen aangelegd worden ; deszelfs
kruin zal op 1 el cn de hoogte op 2 ellen ge-
bragt worden: a) hoe lang zal de gemiddelde
lengte dezes dijks zijn , en b) hoe veel Icubieke
ellen natte aarde zal de dijk bevatten ? Antw.
a) 338 roeden en 8 ellen , en b) 13552 kubieke
ellen.
6. Om de bcnoodigde aarde van 1355- ku-
bieke ellen tot den laatst befchreven' dijk te be-
komen , zal er op den afftand van 1,5 cl langs
de binnenzijde des dijks , eene (loot gegraven wor-
den , ter breedte in den aanleg van 2,5 el, en in
den bodem 1,5 el; a) hoe lang kan de floot
langs het midden derzelve worden , en b) hoe
diep moet die zijn ? Antw. a) 337,1 roeden, cn
b_) ruim 2 ellen.
II E R-