Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dijken en Kanalen. 77
Nu is ACCD □ roeden x CH of BC
288 roed. = 70 kub. roed. de inhoud des dijks.
2. Hoe veel kubieke ellen aarde moeten er
gegraven worden, om eene gracht te verkrijgen ,
die lang is 28 ellen , diep 2 ellen en breed in
den aanleg 5,5 el en in den bodem 1,5 el?
Antw, 140 kubieke ellen.
3. Tot het verkrijgen der 70 kubieke roe-
den aarde voor den dijk, in voordel i gemeld ^
zal op ecnen kleinen afdand des dijks eene floot
gegraven worden, van gelijke lengte als de dijk ^
ter diepte van 6 voeten, en aan iedere zijde een^
balven voet op iederen voet loodregte diepte
docerende. Indien nu tot de drooge aarde van
den dijk J deel meer natte aarde benoodigd is ;
hoe wijd zal dan de floot boven en in den bo-
dem moeten zijn? Antw. 10 voeten in den aan-
leg cn 4 voeten in den bodem. Aanmerking,
Omdat de lengte des dijks cn der floot gelijk
zijn , zoo komt alleen de loodregte doorfnedc
des dijks tegen die der floot in vergelijking.
Het vlak der breedte en diepte der floot moet
dus ook 35 □ voeten drooge aarde, dat is 42
□ voeten natte aarde voortbrengen. Deze 4a
□ voeten door de diepte gedeeld, komt de ge-
middelde breedte. Nu wordt de floot op i
voet diepte naar boven i voet wij.der, en naar
beneden i voet enger; zoodat men dc bovenfte
cn onderde breedte door bijtelling cn aftrekking
verkrijgt.
4. Iemand wil een langwerpig vierkant duk
gronds, tot het aanleggen van eenen tuin en
het bouwen van een huis laten afgraven, welks
lengte 70 en breedte 20 ellen zullen blijven. In-
dien om dit duk, nitgezond^-d langs de breed-
te