Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
cn de Kuh. van derzelver zijden. 73
5. Indien -eene. kaars van 12 duimen lengte
2 uren ïarig kan branden;'hoe lang zoude ee-
ne andere kaars van 24 duimen lengte en eene
evenredige dikte, met gelijk katoen, kunnen
branden? Antw. 16 uren.
6. Wanneer een houten bal , die in den om-
trek twee palmen groot is, twee oneen weegt;
hoe zwaar zal een ander bal zijn, die drie pal-
men in den omtrek houdt ? Antw. 6 oneen en
75 wigtjes.
7. Zoo een kind tot eenen tol , die aan het
dikfte einde in den omtrek groot is 4 duimen ,
eenen band van ée'ne el noo tig heeft, om van
h':t fpits tot aan het dik (Ie einde omgewonden
tJ worden ; hoe lang zal de band moeten zijn
'tot eenen tol, die 6 duimen in den grootden
. omtrek houdt ? Antw. 3 ellen, 3 palmen , 7
I duimen , 5 (Irepen.
8. Een Kuiper heeft een vat gemaakt, waarvan
de middellijn der beide bodems is 3 palmen cn
deszelfs grootte 48 kannen. Zoo hij een ander
vat wil maken, welks bodems en hoogte li
maal langer zijn; hoe veel zal dat vat dan kun-
nen bevatten? Antw. 162 kannen,
9. Eenen balk , die aan het eene einde breed
cn dik is |, aan het andere einde | voet en lang
20 voeten, wil men zoo doorgezaagd hebben ,
dat aan beide deelen even veel hout is , waar
zal dan dc doorfnede moeten zijn ? Antw. 12,36
voet van het dunde einde af^. Aanmerking.
Bereken eerst dc lengte en den inhoud des
ibalks, als hij fpits uitliep; als ook den inhoud
van dc afwezige fpits. Dc laatde inhoud van
den eerden afgetrokken, rest dc inhoud van
den eigenlijken balk. Dan is de inhoud van den
E 5 balk
1