Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
yöf. Dc Trekking van
king. Verander de gemengde getallen in onei-
genlijke breuken , b. v. : 3I in V 9 ^ff? in V/-»
enz.; trek uit den teller cn noemer ieder af-
zonderlijk den kubiekvvortel, en verander de
bekomene breuken weder in gemengde getal-
len.
Welke is de kubiekwortel uit 66430^125?
Antw. 40,5.
4. Hoe lang , breed en dik is een kubiek ,
die 1906 kubieke palmen cn 624 kubieke dui-
men groot is? Antw. 12 palmen en 4 duimen.
5. Hoe lang is de zijde eens kubieks , die
389 kub. ellen 5 816 kub. palmen, 897 kub.
duimen en 625 kub. ftrepen groot is ? Antw.
7 ellen , 3 palmen en 5 Itrepen.
6. Welke is de naaste kubiekwortel uit 422 ?
Antw. 7,5 of 7I. Aanmerking. Wanneer in
de kubiekworteltrekking een getal overblijft,
en men den wortel naauwkeuriger begeert te
weten, voegt men telkens achter de rest drie
nullen , om daarvoor eene tiendeelige breuk in
den wortel te verkrijgen.
7. Hoe groot is de kubiekwortel uit 23 ?
Antw. Nagenoeg 2,844,
8. Een vierkante hooiberg, die zoo lang en
breed als hoog is, bevat 7711 kub. voeten,
1492 kub. duimen en 325 kub. lijnen hooi;
hoe lang , breed en hoog is daarvan iedere zij-
de? Antw. 19 voeten, 9 duimen , i lijn. Aaii-
merking. Volgens § 16, voorltel i , weet gij ,
hoe veel kubieke duimen een kubieke voet heeft;
breng alzoo de kub. voeten tot kub. duimen,
en de gezamenlijke kub. duimen tot kubieke
lijnen; trek daaruit den kubiekwortel, cn breng
de bekomene lijnen weder tot duimen cn voeten.
S 21.
r