Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
den Kubiekwortel. ^-f
4. Welke zijn de kubiekwortels uit 27,64,
343 > S , 729 , 216 en 51a?
5. Jls de wortels zijii i ,-2 , 3 , enz, tot 9 ,
hoe groot zijn dan derzelver kubieken ?
Het is echter moeijelijkcr , den kiibiekwortel
te trekken uit een getal, welks wortel grooter
is dan 9 , of die uit meer dan één getalmerk
beflaat. Om den grond der bei-ekening te be-
grijpen , moet men eerst befchouwen , wat men
bij eenen kubiek moet voegen, om eenen groo-
teren kubiek te verkrijgen.
Laat u daarom vervaardigen;
I grooter — en i klein kubiekhoutje ^
met 3 vierkante houtjes , die de lengte en breed-
te van den grootften , en de dikte van den
kleinften kubiek hebben ,
cn 3 houtjes, die in lengte als de zijde des
grootden kubieks, en in breedte en dikte
als iedere zijde des kleinften zijn;
dan zullen de 3 grootfte ftukken , aan 3 zijden
des grootften kubieks gevoegd, cn de kleinfte
(lukken , benevens het kleinfte kubiek , tot ver-
dere aanvulling dienende , eenen grooteren ku-
biek uitmaken.
Om nu, op deze zamenftelling der deelen
eens kubieks , het berekenen of trekken van den
kubiekvvortel toe te pasfen , zoo ftel: dat
men eenen kubiek van 1000 heei't, welks zij-
de is 10; en dat men bij deze zoo veel voe-
gen zal, dat het een kubiek van 3375 worde,
zijiijc iedQre zijde van 15; dan heeft men:
E a voor
1