Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
van Piramiden en A'e^^els. 6
ö
het eene vierkante piramide is, telt men bij het
onder- en bovenvlak het vermenigvuldigde van
eene zijde van ieder, cn vermenigvuldigt die
fom met het derde der hoogte.
5. Een twintig voets vierkante balk , v/aar-
van iedere zijde op het ccne einde breed is 14 ,
en op het andere 8 duimen , wordt verkocht, dc
kubieke voet voor 27 duiver ; hoe veel is daar-
van het beloop? Antw. 23 gulden 5 duiver.
6. Van eenen afgekorten kegel is de miJ-
dellijn van het ondervlak 35, van het boven-
vlak 21 en de loodregtC hoogte 11 duimen ;
hoe veel kubieke duimen is deze afgekorte ke-
gel groot? Antw. 7546 kubieke duimen. Aan-
merking, Men begeert dit voordel naar de
beide wijzen van bewerking, bij voordel 4 op-
gegeven, opgelost te hebben. Volgens de laat-
de wijze kan men bij de Cten der onderde en ho-
vende middellijn het vermenigvuldigde dier
beide lijnen tellen. Deze foin , naiir ccn □ on-
der- en bovenvlak berekend zijnde brengt men
over tot dat van een cirkelvormig, door de-
ze evenredigheid :
14: II rr: de gevondene fom der □ mid-
dell. : de fom der cirkelvormige vlakken, enz.
7. Een kuiper maakt een "vat. dat in dc
beide bodems 4 palmen , in het midden bij het
fpongat 4,5 palm cn in de lengte van binnen
7,032 palm is; hoe veel kubieke palmen of
kannen is dat vat groot? Antw. 100 kannen.
Aanmerking, Men berekene den inhoud dezes
vats, als dien van ccn'dubbel afgekorten kegel ,
van welken de rondte , van het midden des fpon-
gats tot de beide einden , in ccne regte lijn af
neemt; offchoon, door dc meerdere rondte des
vats