Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 Bcrekeiimg ym den inhoud
7,ijdig, maar rond was , ter dikte in middellijn
van 2 palmen en 8 duirnen, en even als een
kegel fpits uitliep , hebbende 3 ellen lengte ; hoe
Teel kubieke palmen zoude dat ftuk houts dan
iTCvattenV Antw. 61,60 kubieke palmen.
4. Van eene afgekorte driehoekige piraniide
doet iedere zijde van het ondervlak 18 , van
het bovenvlak 12 en de regte hoogte 24 pal-
men. Indien het fchijnbaar afgefneden ftuk op
dezelve ftond; a) Iioe veel palmen zoude dan
de hoogte der fpits uitloopende piramide zijn, —
b) hoe groot is de inhoud van het afgefneden
ftuk, — en c) hoe groot is de overgeblevene
of afgekorte piramide ? Antw. a) 72 palmen;
576 K 3 » 9975661 kubieke palmerf, en c)
rjöS 3 , of 2369,445 kubieke palmen. Aan-
merking. Daar iedere zijde dezer piramide, m
de lengte van 24 palmen, 6 palmen verliest,
~oo berekent men de lengte, tot het fpits uit-
loopende , door deze eveiiredigheid :
6 p. verl. op 24p. lengte= i2p. verl. op.rp.leng.
komt 48 palmen voor de IjMts.
En 24 p. is de afgekorte piram.
dire de geheele pir. 72 palmen lang.
Zoek vervolgens den inhoud van de piramide
van 72 en 48 palmen , ieder afzonderlijk; de
inhoud der laatfte afgetrokken van dien der eer-
fte, rest de inhoud der afgekorte piramide.
Doch men vindt ook den kubieken inhoud
der afgekorte piramide-, als men bij de vier-
kante grootte van het onder- en bovenvlak nog
telt den wortel uit het vermenigvuldigfte van
het onder- met het bovenvlak, en deze fom
mci liet derde der hoogte vermenigvuldigt. Als
het