Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
van Prismuas en CiUndrrs. 59
grootte van ieder fluk des doorgezaagden balks
te weten , die in voordel u van § 15 is opge-
ge^'en lang te zijn 5 ellen , en vóór de doorza-
ging overal de breedte had van 52 dwimen, cn
de dikte van 39 duimen? Antw. 507 kubieke
palaaen.
2. Eene gelijkzijdige driehoekige prisma of
kantige zuil is lang 9 palmen , -en op iedere zi.vdc
breed 4 palmen ; hoe veel kubieke palmen be-
vat dezelve ? Antw, 36 y 3 , of 62,354 kubie-
ke palmen,
3. Van eene gelijkzijdige vijfkante zuil, ter
hoogte van 15 voeten, is iedere zijde breed 2
voeten; hoe veel kubieke voeten is die zuil
groot ? Antw. 103,23 kubieke voeten.
4. Een ronde pilaar is in den omtrek lang
3 ellen en 3 palmen, en hoog 16 ellen; hoe
veel kubieke ellen is deszelfs inhoud ? Antw.
13 kubieke ellen en 860 kubieke palmen.
5. Een volle zak koren is in de rondte ge-
meten 13 palmen , en in de hoogte tot den band
8 palmen ; hoe veel koppen of kubieke palmen
koren bevat die zak ? Antw. 107,5 koppen , of
I miidde en kop.
6. Een ronde molen (leen wordt in de rondte
op 20 voeten gemeten , en deszelfs dikte op ij
voet; hoe veel kubieke voeten is deze molen-
ftecn groot ? Antw. 55,682 kubieke voeten.
S 18. Berekemng van den inhoud der Pi-
ramiden en Kegels.
Prismaas of kantige zuilen, cn cilinders of
rollen zi,jn van beneden tot boven gelijk van
«likte; cn piramiden cn kegels loopen boven
ipits