Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Vierkantachtige Ligchamen. 57
of wagenvrachten van eenen hooiberg geladen
moeten worden , zoo die berg lang is 5 ellen,
breed 2 ellen en 7 ])almcn , en hoog 7 ellen en 8
palmen, en het voer gerekend wordt op een
blok van 2 ellen lang 1 el en 5 palmen breed ,
cn I cl en 8 palmen hoog. Antw. 19^ voer.
4. Men heeft eene groote menigte rteenen,
op cn digt aan elkander , in eene vierkante ge-
daante gelegd, welker lengte 9 , breedte 3 en
hoogte voet is. Indien ieder (leen lang is
9 , 'breed en dik ai duim , de voet op 12
duimen gerekend, hoe veel fteenen zullen er
dan in gemeiden hoop moeten zijn ? Antw.
3456 lleenen..
5. Zoo een regenbak lang is 9, breed 5 en
diep 6 voeten , zonder het gewelf in aanmer-
king te nemen ; hoe veel tonnen water zoude
dezelve bevatten, indien 6 kubieke voeten wa-
ter eene ton vult? Antw. 45 tonnen.
6. Hoe veel kannen water kan een regenbak
bevatten , die 3 ellen en 5 palmen lang, i el cn 8
palmen brced cn 2 ellen en 6 palmen diep is,
Avetende, dat eene kan de grootte van eene ku-
bieke palm heeft? Antw. 16380 kannen, of
163 vaten en 80 kannen.
7. Indien men eenen balk had van 7 ellen
lengte, cn overal 35 duimen in het vierkant
dik ^ a) hoe veel kubieke palmen en duimen
bevatte dan die balk , en b) , zoo de kubieke
palm 5 cents kostte , lioe veel was dan het be-
loop ? Antw. a) 857 kubieke palmen cn 500
kubieke duimen, b) 42 gulden 87,5 cents.
D 5 s 17.