Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 Berekening van den inhoud
vvcrpige vierkante floof, kist, dook ,xCn'bock , de
ruimte eener kanjer, van een' regénbak, als het ver-
welf plat ware , enz. Zie figuur'i bp bladzijde 49.
Indien men de grootte van de ruimte eens re-
genbaks wilde weten, die 7 voeten lang, 3
voeten breed en 4 voeten iioog ware, dan zou-
de men moeten berekenen, hoe veel kubieke voe-
ten in denz'elven begrepen waren. Eerst bere-
kent men de grootte van den vloer, die 3
maal 7, dat is □ voeten groot is. En naar-
dien een kubieke voet zoowel een voet hoog,
als een voet lang en breed is, zoo zoude
de bak , indien die flechts een voet hoog was ,
21 kubieke voeten groot zijn ; ware hij 2 voe-
ren hoog, dan zoude hij 2 maal 21 zijn; 3
voeten hoogte zouden 3 maal 2T , cn 4 voeren
hoogte 4 ma-al 21 kubieke voeten maken. Waar-
uit men merkt, dat men de lengte met de breed-
te vermenigvuldigt, om de vierkante grootte
van den vloer te verkrijgen ■, cn dat deze vier-
kante grootte des vloers, met de hoogte ver-
menigvuldigd , de kubieke grootte des regenbaks
voortbrengt.
Voorjlellen,
j. Hoe veel kubieke voeten is eene kubieke
roede groot, waarvan iedere zijde 12 voeten
is ? ,En hoe veel kubieke duimen heeft een
kubieke voet, die iedere zijde 12 duimen bevat?
2. Hoe veel kubieke ellen heeft eene Ne-
derlandfche kubieke roede, — hoe veel kubieke
palmen eene kubieke el, — en hoe veel kubie-
ke duimen heeft eene kubieke palm ?
3. Men begeert te weten ^ hoe veel voeren
of