Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Ligchamtn. 55
te van, iec^er dezer bollen, en hoe veel malen
is ' de opper\{lalctje der zon grooter j dan die der
aarde , . en " van de aarde grooter , dan van de
maan? Antw. De oppervlakte der maan is
69i'o29, der aarde 9'283''305 en der zon
Ii5'a9i'374'957 □ Diütfche mijlen. De opper-
vlakte der zon is I2'4i9 malen grooter dan die
der aarde, en deze oppervlakte bijna 13^ maal
grooter dan die der maan..
§ 16. Berekening van den inhoud of der
innerlijke grootte, of uitgebreidheid
der - ligchamen.
Zoo als de lengten gemeten worden door
eenen maatltok, die alleen lengte heeft, en de
grootte der oppervlakten van land , eenen vloer ^
enz. door een vierkante maat uitgedrukt wordt,
die even zoo lang als breed is , ^00 wordt de
inhoud, of innerlijke uitgebreidheid van ligcha-
men , uitgedrukt door eene maat 5 die eene ge-
lijke lengte, breedte en hoogte heeft, bij voor-
beeld , door eenen kubiek of teerling, welks
lengte, breedte cn hoogte ieder eene el, eene
palm, eene roede, enz. is. Zulk eene maai
noemt men'eene kubieke el, kubieke palm , ku-
bieke roede, enz.
Berekening ran den inhoud ^ of de inner-
lijke uitgebreidheid yan Parallelepi-
pedum$ , of vierkaniachtigc lig-
chamen, ,
Een '"regthoekig Parallelepipedum of vierkant-
Aclilig ligchaam is , bij voorbeeld, eeiie lang-
D 4 wer-