Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 Berekening ren dt oppervlakte
a.fgckortc kegelvormige gedaante, te vcrtoonea.
-De berekening zal, even als in $ 6 van een
trapezium , moeten geichieden^
7- De eerde lucinbol , door dc gebroedpi'S
Montgolfier in Parijs opgelaten, had ten nuasten-
bij de gedaante van eenen ronden kloot of bol
van 9 ellen en 905 ftrepen in i^iddelliju. Hij was
gemaakt van linnen , en van binnen met 'bord-
papier beplakt. AV^anneer nu het linnen i el en
415 ftrepen breed is geweest, hoe veel linr.en
hebben zij dan tot denzelven noodig gehad V
En indien een vel papier lang is 334 en breed
412 ftrepen, h-oe vceï papier is er toe benoo-:
digd geweest V Antw. 217 ellen cn 910 ftrepen lin-
nen -5 cn 4 riemei; 13 boekeii 9 vclLn papier. Een
riem papier bevat 20 boeken , en eai boek 24
y^len. Aanmerking, De grootte der opper-
vlakte eens k\om7> berekent men, door de as
met den grootften omtrek des kloots te ver-
menigvuldigen. De verklaring van den grond
dezer berekening is voor dc bevatting van jon-
leerlingen nog te moeijelijk.
8. Indien van de planeet Mercurius, die
Rltine fter, welke alleen bij avond- of morgcn-
fchemering zigtbaai* is, dc as 690, en van dc
flikkerende avond- en morgcnftcr, Venus ge-
noemd, 1649 Duitfchc mijlen lang is; hoe groor
is dan de oppervlakte dezer planeten, de ver-
Tiouding der as of der middellijn tot den omtrek
als I tot 3,1416 nemende? Antw. De opp,er-
vlakte van Mercurius 1*495^715, en van V^enus
S-542'64I P Duitfche mijlen*
9. Zoo de as of middellijn der maan 469,
der aarde 1719, en der zon i9i'568 Duitfche
m^ien lang is ; hoe groot is dan dc oppervlak-
te