Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
der lAgchainen. 53
veel □ ellen is de oppervlakte dezes pilaars
groot, zonder de beide einden te rekenen ?
Antw. 63 □ ellen. NB. Neem een regthoekig
ftuk papier, en buig liet in de rondte als ee-
nen cilinder, dan zult gij de berekening dezer
oppervlakte daardoor kunnen opmerken.
5. Eene kegelvormige, dat is eene ronde en ,
naar boven, fpits uitloopende tent heefr onder
in den omtrek 9 ellen en 9 palmen , en van daar
regt op tot het fpits 2 ellen en 625 ftrepen leng-
te. a.) Hoe veel □ ellen' linnen is tot de/.e
tent benoo'digd , en b) hoe lang moet de ftok
zijn , die van 'den grond, uit het raidden der
tent, tot het fpits reikt? Antw. a) 12 □ el-
len , 99 □ palmen , 37 □ duimen , 50 □ ftrcpen,
en b) de lengte des Itoks 2 ellen , i palm. NB.
Neem een ftuk'papier, maak daarvan een cir-
kellhik , zoo als AOF in $ 10 , en buig dat
in het ronde zamen als eenen kegel; dan zal
de leerling , uit de gedaante van dit ftuk papier,
de grootte van de oppervlakte dezer tent, volgens
§ 10 , weten te berekenen.
6. Indien de tent, in het voorgaande voor-
del genoemd , boven niet fpits uitliep , maar een
bovenvlak had, waarvan de omtrek 3 ellen eii
3 'palmen was , terwijl de onderde omtrek , als
voren , 9 'ellen en 9 palmen, en van daar regt
op tot hét boveneinde 2 ellen en ()'25 [Irepen be-
droeg ; iioe groot was dan derzelver oppervlakte ,
het bovenvlak mede gerekend ? Antw. 18,1912,5
□ ellen. NB. Maak een ftuk
papier van geiaante als de
nevcnsftaande figtiur; vouw
■dat in de rondte, om de bo-
venllaande tent, zijnde van ceri
D T af-