Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 Berekening van de oppervlakte
1. Hoe veel ellen behangfelpapier. heeft mefs
noodig tot eenen balk, die 6 ellen en 3 palmen
lang, 5 palmen breed en 35 duimen dik is,
zoo de breedte van het papier is 51 duimen ?
Antw. 21 ellen. NB. Daar ieder kant dezes
balks een regthoek is , zoo bereken ieders groot-
te bijzonderlijk ; of neem alle vier kanten zamen
als éénen rcgtlioek aan , zoo is het werk kor-
ter. Een regthoekig ftulv papier, als een vier-
kantachtig ligchaam of balk opgevouwen, zal
den leerling dc berekening duidelijk maken.
2. Een balk, welks lengte 5 ellen , breedte
52 duimen en dikte 39 duimen is , wordt over-
hoeks in de lengte doorgezaagd, zoodat iedere
helft eene prisma of kantige zuil vertoont,
-waarvan de zijden regthoeken en 4e evenwijdi-
ge einden , in dit geval, regthoekige driehoe-
ken zijn ; hoe veel □ ellen zoude de geheele
oppervlakte van ieder dezer prisma's zijn , als
men het boven- en ondervlak mede rekent ?
Antw. 8 □ ellen en 28 □ duimen. NB. De
breedte der derde zijde zal de leerling , volgens
de berekening van § 8, ktuinen vinden.
3. Men wil eene tent van linnen uitfpannen ,
in de gedaante eener vijfzijdige piramide, waar-
van eene zijde geheel open zal blijven; zullen-
de ieder zijde op den grond breed zijn 25 pal-
men , en de hoogte van den grond, langs het
midden der zijde naar boven, 4 ellen. Hoe
veel ellen linnen van 8 palmen breedte zal tot
dezelve benoodigd zijn ? Antw. 25 ellen.
4. Een ronde pilaar of eene zuil, volgens
de gedaante een cilinder of rol genoemd,
wordt in den omtrek gemeten op 3 ellen 5
palmen, en in de hoogte op 18 ellen. Hoe
veel