Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Btj'chrijvèng dei' Ligcha:>ien. 51
7. Eene Spêee^ , een BoJof Kloof , is een van
alle kanten rond ligchaairi: zoo als kogels, bal-
len , knjfckcrs , enz. De m-itWeflijn , die door het
middfelpunt gaat, en met derzelver einden den
omtrek raakt, heet de as.
Vragen.
1. Welke Meetkunde zal in dit ho^fdftuk
behandefd ■worden ?
2. JVat komt hij de Meetkunde der Hgcha^
men i» aanmerking ?
3:. Wat ii een Paralkkpipedumofvierkant-
echlig ligchaam
4. Wat is een kubiek ef teerling ?
5. Wat is eene Prismtt of kantige suil ?
6. Wat is eene Biramide of kanlnge naald ?
7. Wat is een Cilinder of rol ?
8. B'at is een Conus of kegel?
p'. Wat is eene Spfieer , een bol of kloot ?
10. En koe "wordt de middell^'n gcmtenrd, die
men zich door eenen bol verbeeldt ?
§15. Berekening der grootte van de
pervlakte der ligchamen,
Dakr het wel' eens noodïg is, om de grootte
rfcr oppervlaltte van ligchamen ^ dat is, de bui-
tcnfle uitgebreidheid derzelve, tc weten; zoo
zullen hier eersl eenige weinige voorftellen, op
dezelve toepasfelijtc, voorafgaan , welker bereke-
ning ah een verwig op de Meettunst der vlak.-
kan aang^emcrkt worden; waama de berc-
iening van Üen inhoud , of der innerlijke groot-
te van Kgchamen , zal volgen.
D 2 I.