Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 Berekening van gelijkv. Vlakken enz.
hoe veel duigen heeft het andere vat, dat 400
kannen groot is ? Antw. 40 duigen.
15. Een bakker heeft twee zakken van ge-
lijke lengte, groot 101,25 en 80 koppen. Zoo
hij van deze twee zakken éénen zak laat ma-
ken van gelijke lengte, hoe veel zal die kun-
nen bevatten? Antw. 3 mudden, 61 koppen,
25 vingerhoeden.
16. Een ronde flijpfteen van 4 palmen 2
duimen diameter is gekocht voor 7 gulden 35
cents. Nadat rondom den fteen 6 duimen af-
geflepen was, wordt dezelve voor 4 gl. 25
ets. verkocht. Hoe veel wordt op den verkoch-
ten fteen , naar den inkoopsprijs , gewonnen ?
Antw. 50 cents.
17. Men heeft berekend, dat, als iedere zij-
de van de volgende veelhoeken 10 is, de vier-
kante grootte eens gelijkzijdigen vijfhoeks dan
zal zijn 172,05; van eenen gelijkzijdigen zes-
hoek 259,8; van eenen gelijkzijdigen zevenhoek
363,4, en van eenen gelijkzijdigen achthoek
482,84. Wanneer nu eens iedere zijde dezer
veelhoeken 15 duimen was , hoe groot zou dan
de vierkante grootte van ieder derzelve zijn ?
Antw. Van eenen vijfhoek 3 □ palm 87 □
duim 11 □ ftrepen; van eenen zeshoek 5 □
palm 84 □ duim 55 □ ftrepen; van eenen
zevenhoek 817 □ duimen 65 □ ftrepen , en van
eenen achthoek 10 □ palm. 86 □ duimen 39
□ Itrepen.
n.