Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBERIGT.

Reeds lang wenschten veh Onderwijzers met
Vlij^ dat er ten Meetkundig Rekenboek voor de
fcholen vervaardigd 'wierde , in hetwelk de jeugd ^
in de berekening der vlakken en Ugchamen, be-
nevens der^elver gronden , op eene korte en een-
voudige wijze ^ onderrigt en geoefend konde wor-
den ; ten einde haar in het oplosfen van gewo-
ne^ in het dagelijkfche leven voorkomende^ meetkun-
dige vraagjlukken ^ eenigzins bekwaam temaken.
Ik jloeg daarom eindelijk zelf de hand aan
dit werkje, en rigtte het zóó in, dat ik teU
hens , op de verklaring der regels en gronden,
voorjlellen ter oplosfing liet volgen, om het nut
dezer regels en gronden te doen gevoelen en te
leer en toepasfen. Slechts de noodzakelijke en
ligt vatbare regels en voorjlellen heb ik uit-
gekozen ; en alles, wat meer zamengejlelde be-
toogingen of Jielkundige oplosfingen vereischte ^
achtergelaten. Ook de berekeningen naar de groot-
te der hoeken zijn vermijd, om geene tafelen
daarbij noodig te hebben.
a 2 in-