Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
en dc Vlerkanten va-n derzelver zijdm* 47
8» Zoo de zijde eens vijfhodcs 5 ellen lang
is; hoe lang zullen de zijden van ecncn vijf-
hoek zijn , die twee maal zoo groot is V Antw.
5 V^ 2 of 7,071 ellen.
9. Indien de diameter of middellijn des cir-
kels tot den omtrek Haat als 7 tot 22; a)
hoe gï-oot is dan de inhoud eens cirkels , welks
diameter 7 lang is ? En daar alle cirkels gelijk-
vormig zijn, zoo vraagt men b) , in welke ver-
houding het □ des diameters tot den inhoud des
cirkels ftaat ? Antw. a) 38^ en bj als 49 tot
38^ , of als 14 tot II. .
IQ. Maar zoo de diameter tot den omtrek
in verhouding ftaat, als i tot 3,1410*.; a; hoe
groot is dan de inhoud eens cirkels , welks dia-
meter I is en b) in welke rede i ftaat dan het
□ des diameters tot den inhoud des cirkels ?
Antw. a) 0,7854 en b) als i tot 0,7854.^
11. Bereken de voordellen i, 3 cn 4 van
§ II , naar de gevondene reden tusfchen het □
des diameters en den inhoud des cirkels van
dit 9de voorftel.
12. Zoo men , in een touw van éér.e cl , 30
ftokken kan binden, hoe veel zoodanige doir-
ken kan men binden in een touw van 2 ellen
25 duimen? Antw. Bijna 152 ftokken.
13. Een kuiper heeft tweie gehjke hooge va-
ten van gelijke brcede duigen , lioudendc 49 en
ïca kannen. Indien hij van dc duigen dezer
twee varen één vat maakt, hoe veel kannen
zal dat bevatten? Antw. 289 kannen.
14. Een kuiper heeft twee vaten van gelijke
lange en breede duigen, w^aarvan het eene houdt
100 kannen en uit ao duigen is zamengefteld:
hoe
A