Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 Berekening ynt? gehjkv. Plakken
kngic der loodlijn en den inhoud van ieder deel
des driehoeks, door de loodlijn RD gelcheiden;
dan kunnen , door de reden van ieder Ikik tot het
□ der bafis , de begeerde fcheidflooten gevon-
den worden.
6. Om dit onregel-
matig vierhoekig Iluk
lands ABC'D te meten
en te deelen , maakt
men de loodlijnen
BF en CG , en Ver-
lengt de zijden BC
en AD , tot dat zij in
E te zamen komen ,
cn dit [luk eene drie-
hoekige gedaante ge-
A F kGD E rfe loodlijn CG op
a4 roeden , de deelen der bafis AF lo, FG 25,
GD 5 en DE 15 roeden. Het (luk zal in drie
ftukken Vgefcheiden worden, met (looten, die
evenwijdig met de zijde CD loopen , en zoo ,
dat het laatfte fruk aan CD 2 deelen , tegen het
volgende ftuk 3 en he: overige 4 deelen zal be-
vatten. Men begeert te weten , waar deze fcheid-
ilooien in de bafis AD zullen uitkomen. Antw.
Van D tot de fcheidfioot k bijna 9,24, en van D tot
dc fchcidfl(>ot m ruim 18.63 roeden, NB. Bereken
de loodli^jn BF naar CG ^ dan den inhoud des drie-
hoeks;^ trek het bijgevoegde ftuk eraf; deel het
geheele fti;k in de begeerde deelen, en breng
dïè deelen in reden tot het bijgevoegde fluk.
7. Indien de radius of ftraal van eenen cir-
kel lang is 7 ellen ; hoe veel malen groorcr
zullen de cirkels zijn, wier j[tralea :: 3 , 4 en
5 wal zoQ iang 2ijii? S.