Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 Berekening van gelijkv» Vlakken
De evenredigheid, die er tusfchen gelijkvor-
mige regthoeken en de vierkanten van hunne
overeenkomftige zijden plaats heeft, moet ook
in de driehoeken gevonden worden , omdat zij
de helften van regthoeken zijn.
Alle veelzijdige platte vlakken kunnen in
driehoeken voorgefteld berekend worden: der-
halve hebben gelijkvormige veelzijdige vlakken
dezelfde eigenfchap.
De inhoud des cirkels wordt verkregen door
het vermenigvuldigen van' den omtrek met een
vierde des diameters : derhalve wordt, door het
vermenigvuldigen derzelve , de inhoud des groo-
teren cirkels even zoo veelmalen grooter, als ,
door het vermenigvuldigen des diameters of om-
treks in het vierkant, ook deszelfs vierkant
grooter wordt.
De opheldering door voorbeelden van twee
gelijkvormige vlakken , van welke iedere zijde ,
of de diameter des eenen twee- of meermalen
grooter is , dan die des anderen, wordt den on-
derwijzer aangeraden.
Voorjlellen.
1. De zijden eens vierkants 8 roeden zijnde ,
begeert men te weten, hoe lang de zijden zul-
len zijn van vierkanten, die 2, 3, 4 en 5 maal
zoo groot zijn? Antw. 8 v/ 2, 8 ^Z 3 , 16 en
8 j/ 5, of 11,3137 —13,8564 —16 en bijna 18.
2. Van eenen gelijkzijdigen driehoek doet ie-
dere zijde 5 roeden ; hoe lang zullen de zij-
den van eenen anderen gelijkzijdigen driehoek
zijn, die 4 maal zoo groot is? Antw. 10
roeden.

■a