Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geïijhsormigc Drtthêchefu 43
jïroot is de inhoud van het Ihik boschgrond?
Antw. a) AB 39 en AG 45 roeden; b) AG
3(5 roeden en c) 756 Q roeden.
S 13. Berekening door de evenredigheid der
grootte van gelijkvormige vlakken en dc
vierkanten van derzelver ovcj'eenkom^
jiige zijden.
Gelijkvormige vlakken hebben eencrlei gedaan-
td , en verfchillen fltchts in derzelver grootte , en
in de lengte der zgden. Dus zijn alle vierkan-
ten , zoo ook alle cirkels gelijkvormig.
Twee regthoeken, twee driehoeken, enz.,
waarvan iedere zijde des eenen een gelijk ge-
deelte , of twee- of meermalen in iedere van de
overeenkomftige zijden des anderen begrepen
is , zijn gelijkvormig.
De grootte van twee gelijkvormige vlakken
ftaat tot elkander in dezelfde reden, als de vier-
kanten van derzelver overeenkomftige zijden.
Nu vindt men de grootte of den inhoud van
eenen regthoek, als men deszelfs lengte en
breedte met elkander vermenigvuldigt. Indien
van twee regtlioeken de zijden des eenen 3 maal
langer zijn , dan die des anderen , zal , door het
vermenigvuldigen der 3 maal grootere lengte
met de 3 maal grootere breedte, de inhoud 9
maal grooter zijn. Even zoo zal ook het vier-
kant van de driemaal grootere zijde des eenen regt-
hoeks 9 maal grooter zijn, dan het vierkant van de
overeenkomllige zijde des anderen. Dus ver-
krijgt men dezelfde reden tusfchen den inhoud
van regthoeken , als tusfchen de vierkanten van
derzelver overcenkpmftigc zijden.
Dc