Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Berekening yan den inhoud ctm. Cirkels. 39
7. Men heeft uit een rond ftuk hout het
grootfte driekantig ftuk gemaakt, waarvan iede-
re zijde 6 palmen , en van iederen hoek tot het
middelpunt des. driehoeks 3,4.64 palmen lang is.
Hoe veel palmen is dit iluk a) in middellijn ,
en b) hoeveel in omtruïk groot geweest; c)
hoe veel □ palmen bevat de oppervlakte van
dit driekantig ftuk op het.,einde, en d} hoe veel
hout is er van de rondte afgewerkt ? Antw. a)
69:8 palmen, b; 21,774 palmen, c) 15,588 □
Puimen 5 en dj 22,124 □ palmen.
§ 12. Berekening der zijden .eens driehoeks^
door de overeenkomflige zijden van een^
anderen gelijkvormigen driehoek.
Van twee gelijkvormige
driehoeken, Abc enAßC^
zijn dc overcenkomlifge
zijden evenredig, dat is :
zoo veel malen dc lijn A c
C kleiner is dan AC , zoo-
veel malen zal ook dc lijn Ab kleiner dan AB ,
en hc zoo veelmalen kleiner dan BC zijn-
Laat de lijn bc evenwijdig aan BC, en Ac
de helft, h et" derde , vierde of vijfde; deel, enz.
van AC zijn ; dan moet Ah even zoo ook de
helft, het derde , vierde, of vijfde deel van AB,
en bc ook zulk een deel van MC zijn. Deze
verklaring zal voor den eerstbeginnenden leer-
ling eerst genoeg zijn.
Wanneer nu al de zijdeji van den ecncn drie-
hoek , en ééne der zij.len van den anderen gelijk-
vormigen driehoek bekend zijn , zullen de ande-
re onbekende zijden , door den Regel van Drie-
C 4 tn ,