Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3B Sere:ktning'van dcft inhmd eens Cirkeh*
Voorjlellen»
1. Ken olieflager beeft twee molenfieenen ,
waarvan de een hoog is , en de ander ^^^
voert. Hoe veel □ Voeten zal de oppervlalcte
van iedere zijae dier fteenen groot zijn ? Aritw.
5:i|J en □ voet.
2. Indien de dikte vnn den grootden der ge-
noemde molenfleenen is | , en die vandenklein-
ften I voet; hoe veel n voeten zullen dan de
omtrekken dier fteenen groot zijn? Antw.
cn n voet.
3. Een fchaap is aan een touw , van 5 el-
len cn 25 duimen lengte, op een ftuk wei-
land vastgebonden ; hoe veel □ elUn lands kan
het dier met het touw in het rond beweiden ?
Ailtw. 86.625 O ellen.
4. Indien het touw van het fchaap tweemaal
zoo lang was, hoe veel vierkante ellen konde
het dier dan beweiden ? Antw. 346,5 □ ellen.
5. Iemand heeft een □ Ihik gronds , van éé-
m roede lengte cn ééne roede breedte. Dit
lïuk wil hij tot eene ronde waterkom laten ver-
graven , hoe veel [j ellen gronds zullen er op
de hoeken overblijven ? Antw, n roede of
21 □ ellen, 42 □ palmen, 85 □ duimen, 71^
□ ftrepen.
6. Twee huurlieden ruilen met twee flukkcn
lands 5 waarvan het een volkomen rond en het
ander vierkant is, hebbende beide Hukken eene
gelijke lengte , buiten om gemeten , van 33 roe-
den. Men vraagt, of deze ftukkcn van eener-
lei grootte zijn, zoo neen: welk (tuk kleiner
is, 'pn hoe veel? Antw. het eene ftuk is 18
■□ roeden , 56 □ ellen en 25 □ palmen lands
kleiner, 7.