Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Befchrijving van den Cirkel.
21 millioenen mijlen gerekend? Antw.
mijlen.
4. De fraaije ftraatweg, van den Valbrug in 1
's Gravenhage tot aan het duin in Scheveningen ,,
is lang 916 Rijnlandfche roeden. Nu gaat ie-
mand uit den Haag , langs dien weg , naar Sche-
veningen , met eenen kruiwagen, waarvan hett
rad hoog is voet; en op denzelfden tijd rijdt:
een ander uit Scheveningen naar den Haag met;
eene kar, welker raderen hoog zijn 5 voeten.,
Zoo nu het paard voor de kar driemaal zoo)
hard loopt, als de man achter den kruiwagen]
gaat; hoe veel malen moet dan het rad van den t
kruiwagen, en hoe veel malen moetende raderen i
van de kar omloopen, eer zij. eikanderen ontmoeten ? '
Antw. Het rad van den kruiwagen moet5824|,
en de raderen van de kar 524IJ malen omloopen. .
§ II. Berekening van den inhoud^ of de
grootte eens Cirkels.
Om de berekening van den inhoud, of de;
grootte van het vlak eens cirkels te begrijpen ,,
lette men op het volgende :
Als men eenen cirkel 1
in een onbrgrijpelijk ge-
tal driehoekjes verdeelt,,
zoo als een gedeelte hier-
nevens vertoont, dan kam
men niet ontdekken, datt
de grondlijn'tjes dier drie-
hoekjes kromme lijntjes
zJjn.
In-