Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Dó Trekking van
dc grootte des quadraats of vierkants 9 of lö,
-5 3Ö 9 49 9 64 of 81 □ voeten.
Zoo kan men, daarentegen , ook gemakkelijk
weten , dat, als het vierkant een □ voet is , ie-
dere zijde ook i voet zal zijn ; als het vierkant
4 is , de zijde a zal zijn; zoo ook , als het
vierkant 9, 16, 25, 36, 49 , 64 of 81 is, de
zijde dan 3 , 4 , 5, 6, 7 , 8 of 9 is.
Het getal, dat de zijde eens quadraats of
vierkants uitdrukt, wordt ook worie/gcnoQxnd;
zoodat van vierkanten , die i , 4, 9 , 16 enz.
a;root zijn , de wortels 1,2,3,4 enz. zijn.
En het berekenen der zijde eens vierkants wordt
het trekken van den vierkantswortel genoemd.
Om te doen blijken, dat het boven aange-
voerde begrepen zij, moeten de volgende vra-
gen beantwoord worden :
1. Hoe 'Wordt het getal wel genoemd ^ dat de
zijde eens quadraats of vierkants uitdrukt
2. Wat bticekenen de woorden: trekken
van den quadraat- of vierkantswortel?
3. j^ls men den vierkantswortel uit 64 , uit
36 , uit 49 en 25 trekt, hoe veel bekomt men
dan voor de wortels?
Als de wortels zijn, i, 3, 5 , 7 , 9,8,
6,4^// 1 : hoe groot zijn dan dc quadraten of
yi er kanten ?
Niet zoo gemakkelijk is het den vierkantswor-
tel te trekken uit een getal, welks wortel grou-
rer dan 9 is , of uit meer dan één getalmerk be-
üaat. Om den grond dezer berekening te ver-
liaan 5 lette men op de volgende opmerking.
Hier-