Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Trapeziums 3:ict e^i^Ti-wijdige zijden^ 23
Voorjlelkn iot
1. -Van een ihik lands, van gedaante als het
trapezium hier boven , is gemeteïi -de zijde BC
5 roeden 8 voeteii, AD 8 roeden 6 voeten, en
de hoogte B f 3 roeden 2 voeten Rijnlandsch.
Hoe groot is dit Huk lands? Antw. iaa □ roe-
den 6a □ voeten.
2. Bereken het voorgaande s^^ voörÜel in
5 als eea trapezium in eenen regthoek ver-
anderd.
3. Bereken insgelijks het aldaar volgende 4de
voorftel.
4. Een iluk lands, in de gédaante van eea
trapezium , heeft men aldus gemeten : de voor-
zijde AB, is lang 46, de twee regthoekig op
AB ftaande zijden AD 75 en BC 99 'roeden,
tcr\yijl dezelve door eene fchuinfche zijde DC
achter aan elkander verbonden zijn. Hoe g;i-oot
zoude dit Huk lands zijn ? Antw, 4002 □ -roe-
den.
§ 7. De trekking van den qiiadMdt" of
vierkafitswoj'tel ^ dat is het berekenen
vaïi de zyde eens vierkants.
Een qnadraat of vierkant is een vierzijdig
vlak 5 met vier rcgte hoeken en vier gelijke zij-
den '(§ 2.) Deszelfs grootte vindt men , door
twee zijden met elkander te vermenigvuidigeh.
(S 30
^ Als de lengte van iedere zijde één voet is ,
dan is het quadraat of vierkant ikchts i □ voet;
is iedere zijde 2 , dan is liet vierkant 4; is de
zijde 3 of 4, 5,6, 7, 8 of 9 voeten-, dan is
B ' d-