Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Rcgthoeke%. ■ ^ i? >
kost; hoe hoog zal de rekenhig" tfexef .gla&rä-—
men loopen ? Antw. a) 24 ruiten: b) 55 guld.
lluiv.
§ 4. liet berekenen der grootte van
Regthoekige Driehoeken.
-B ' C _ Alle regt-
,-hoeken en
/ ...-•■■" / evenwijdige
/L vlakken wor-
A den , door
derzelver di-
agonaallijn AC , in twee gelijke driehoeken ge-
deeld; en daarom is een driehoek de helft van
eenen regthoek of van een evenwijdig vlak.
Om hiervan overtuigd te worden, zoo be-
denk , dat de tegenoverftaande zijden van eenen
regthoek, ajs ook van een evenwijdig vlak,
altijd geliik zijn; dus is van den A ABC en
den A ADC
de zijde AB = CD , BC = AD , en de
diagonaal AC behoort tot iederen driehoek :
gevolgelijk zijn de zijden van den A ABC
even zoo lang als de zijden van den A
ADC.
Om nu verzekerd te worden , dat zulke driehoe-
ken , die gelijke- lange zijden hebben , ook gelijk
van grootte zijn , zoo knip in papier eenen regt-
hoek of een evenwijdig vlak , en deze vierkantige
figuur weder van den èenen hoek tot den an-
deren door, dan kunt gij daarvan oogenfchijn-
lijk overtuigd worden. ' Want past gij den A
ABC op. den A ADC , dan moet de lijn BC
juist de lijn AD kunnen bedekken, 'en AB
B moet