Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kegthocketi. 15
4. Hoe veel □ ellen heeft ecne □ Nederland-
fche roede ? — Hoe veel □ palmen heeft eene
□ cl? — En hoe veel □ duimen heeft een □
palm ?
5. Uit voordel 3 Weet gij, hoe veel □ voeten
eciie □ Kijnlandfche roede heeft, cn hoe veel □ dui-
men er in eenen □ voet zijn ; hoe veel □ dui-
men zijn er dan in eene □ Rijnlandfche roede ?
6. Kunt gij ook berekenen, hoe veel □
Nederlandfche duimen er in eene □ Neder-
landfche roede zijn ?
7. In eene kamer van 6 ellen 5 palmen
lengte, en 3 ellen 96 duimen breedte, wil men
een' nieuwen houten vloer laten leggen ; hoe
veel planken zal men daartoe noodig hebben ,
die wel zoo lang als de kamer, én , befchaafd
zijnde, 288 ftrepen breed zijn? Antw. 13.75
planken. Moet de lengte hier ook in dcbereke-
ning gebruikt worden ?
8. In eene kamer, die lang is 18, cn breed
16 Rijnlandfche voeten, wil men eenen Tiecncn
vloer leggen, met vloerflcenen van 9 duimen
in het vierkant, dat wil zeggen , dat zij ieder
9 duimen lang cn 9 duimen breed zijn ; hoe
veel vloerllcenen zal men tot deze kamer
noodig hebben? Antw. 512 vloerftecnen.
9. Op ecne laan ftaan, aan beide zijden, 3
rijen boomen , in iedere rij 45 fiuks ; hoe veel
boomcn zijn er dus op die laan ?
10. Een hof, ter grootte van 46 ellen leng-
te , en 31 ellen breedte , is met boomen beplant,
die ieder 5 ellen van elkander Haan, cn waar-
van dc buitenlte rijen van dc gracht, rondom den
hof, verwijderd zijn 3 ellen; hoe veel boomen
(laan er dus in dien hof? Antw, 54 boomen.
i i.