Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scanScanned page
WF
BIJ den Dmkker deze« j. OOMKENS^y
I is inede gedrukr:
.11'. KREaiER, Prijsverhandeling over de
» verbetering in het School-
\ wezen , 3 de dtuk. • . . . /oi
?---BijbeifcheGefchiedenis,een ; ■
) Leer- en Leesboek , sdedr.
f---- Gefchied- en Aardrijksknn- <
' dige befchrijving der Pro-
K vincie Groningen, met een
r in 'c koper gegraveerd kaar-
) tje der Provincie, gr. papier, /t}
L------ t)ito in klein 8vo. voor de
^ /Scholen. ...... fai
^-----^ De kleine Ortogtaphist of
I ,-Spelkunde, voor leerlingen
van de bovenfte afdeeling,
s of boogfte der ade klasfe. ƒ oj
S----- Korte Schets der Bijbelge.
S ^/chiedenisfen, in kleine lees: j
Y ' lesjes, uic korte volzinnen
} zamengefteld. . . . " . - /o'-
^---Aardrijkskundige Tafel voot f
t de Provincie- Groningen, gt.
1 plano. ......
K —--— Gefcliiedkundige dito. . . fö-
/ ----- Eerfte beginfelen der Aard-
^ rijkskunde van het K-oning-.
t rp der Nederlanden, voóf ^
ï kinderen, in Vragen en Ant-J^
ft woorden. . . . . 'i ï
r ---—_ Dito voor de Ptov?ncie Gro-
H ningen. . .... ? »/q
(.-----Bevatieljjk onderwijs, -Va
/ de Nederlandfche Spet- en ;
Taalkunde, voór de Schooi- r
t jeugd. . . . . ... ./x^