Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1831
3e dr; 1e dr. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5533
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203095
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 Befchrijving der Ml elkunde.
der oppervlakten. De Mcetkiindt der ligcha-
men is de wetenfchap van het vinden der
grootte van de uitgebreidheden, die de lig-
chamen of dingen van binnen bevatten.
Gemakkelijk begrijpt men, dat deze weten-
ichap , in het burgerlijke leven zeer nuttig is :
want daardoor vindt men , hoe groot een ftuk
lands is, dat men koopt, huurt of verhuurt, of
daar men belasting van betaalt; daardoor berekent
de aannemer, hoeveel aarde er tot eenen dijk be-
noodigd is; de brouwer, hoe groot zijne kuip
moet wezen; de bouwmeester, hoeveel hout
en (leen hij benoodigd is; ja, de aardrijkskundi-
gen en natuurkundigen moeten van deze weten-
fchap een veelvuldig gebruik maken. Om deze
groote nuttigheid is dit boekje voor jonge leer-
lingen opgerteld; en daarin alles overgeflagen en
vermijd, wat niet allernoodzakelijkst vereischt
wordt. Men lette dus op de regeis en derzelver
gronden, die in dit boekje voorgedragen wor-
den ; en wanneer de leerling deze wel begrepen
cn de voorftellen daarnaar uitgewerkt 'heeft,
zal hij vatbaar zijn, om de Meetkunde, in al
liarcn omvang , raauwkeurigcr in grootere wer-
ken te beoefenen.
Opdat de leerling toone , dat hij liet voorge-
dragenc in dezen paragraaf begrepen en onthou-
den heeft 5 moet hij dc volgende vragen mon-
dclijk aan den onderwijzer bcantwoorden.
I. Wat hebben alle dingen , die men ziet ?
ü. IFat onderfcheid is er in de uitgebreidheden ?
3. JFat is dc Meetkunst ?
4. Jiyt is dc Meetkunst der vlakken ?
• 5. En wat is dc Meetkunst der ligchamen?-