Boekgegevens
Titel: Eerste beginselen der aardrijkskunde van de provincie Groningen: in vragen en antwoorden, voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 898
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Groningen (provincie), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste beginselen der aardrijkskunde van de provincie Groningen: in vragen en antwoorden, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
(k Noordzee hij. de Zoltkamp; hot en gar-
naai uit den Dollert en de Noordzee.
Z5 V', Aan 'wien hebben de inwoners dezer pro-
vincie te danken, dat de grond hun zoo
veel voedfel en brandftof, en het land en
water hun zoo veel dieren oplevert?
aw. /lan God, die alles fchiep en grêei en le-
ven geeft.
16 vr. Welke Godsvereering hebben de inwoners
dei?er provincie ?
aw. Uitgezonderd aooo Joden, belijden zij al-
le den Christelijken Godsdienst,
IJ vr. Tot welke gezindheid behooren hier de
meeste Christenen?
aw. Verre de meeste zijn hier Hervormden of
Gereformeerden,
18 vr. En tot welke gezindheid behooren de ove-
rige Christenen?
aw. Tot de Roomfehe, Doopsgezinde en Luter-
fche„
19 vr. Aan wie is de zorg over het beftuur de-
zer provincie opgedragen?
aw. Aan den Gouverneur en de Gedeputeerde
Staten in Groningen.
20 vr. En wie beduren onder hen de gemeenten
en dorpen?
aw. De Burgemeesters, Wethouders en Raden-
in Groningen, Appingedam en Delfzijl,
en de Schouten te laride^,^..^':^^^^;^^^.^