Boekgegevens
Titel: Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9792
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203055
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 6 —
te eten; daarom wilden wij ze zoo gaarne
daarbij een stukje brood geven, hetwelk hen
ook aanmoedigen zal, vlijtig bij ons ter school
te komen, en zoo doende, hebben wij de ge-
legenheid, in die jeugdige harten, het goede
zaad te zaaijen,
Welligt nu, bezit gij een spaarpotje, niet
waar? llebben wij dat goed geraden? Weet
dan ook, dat een dergelijk er naast gezet voor
deze ongelukkige kinderen, hoogst wenschelijk,
en hmi welkom zoude wezen. Ja, al ware het
ook nog zoo gering in uwe oogen, zoude het
door ons gansch niet klein geaeht of versmaad
worden, maar wij zouden er u in tegendeel
hartelijk voor danken; ons gaarne verbindende,
om van tijd tot tijd (indien onze zaakjes goed
gaan) in een berigt of boekje uitsluitend aan n
gerigt, een verslag van het uitwerksel uwer lief-
degiften te geven. Gij kent allen den Heere
Jezus, die de kinderkens zoo lief heeft, en ze
daarom zijnen zegen gegeven heeft. "Welnu,
indien gij deze geschiedenis Avcet, dan ziüt gij