Boekgegevens
Titel: Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9792
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203055
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Vorige scan Volgende scanScanned page
in Nijmegen een wees van nog maar tien of
elf jaren, als een vagebondje, gedurende drie
weken gevangen gezeten heeft. Eenige welge-
zinde Christenen, medelijden met dit knaapje
gekregen liebbende, zorgen nu voor heni, en
hebben hem ergens in Gelderland bij goede
raensehen besteed.
Zoude het nu niet te wensehen wezen, dat
men trachtte, zoo veel het doenlijk is, dit voor
te komen? en zoudt gij, indien het u moge-
lijk ware, iets hierin mede te werken/dit niet
gaarne doen? Wel na, luistert dan, en leest
aandachtig wat wij u te zeggen hebben.
Ziet in uwe verbeelding in eenige wijken
van de stad uwer woning, een vijftigtal van
zulke vagebondjes, die des winters in een ver-
warmd vertrek, (dat hun welkom zal wezen),
verzameld zijn, om aldaar het goede te leeren
kennen en betrachten, en het kwaad te leeren
schuwen en afleggen. Daartoe echter, is geld
van nooden; want die kindertjes, die wij be-
doelen, hebben hongerige maagjes en niets om