Boekgegevens
Titel: Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9792
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203055
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 14 —
„leeg, tellen het geld en brengen het aan do
„Zendelingsvereeniging. Eens hebben wij haar
,,al geledigd, en er waren twaalf sehilKngs in
(ƒ 7.—) ongeveer.
De boekhandelaar hernam den weg dier
wereld, die door de zon verlicht wordt, zij-
nen Zaligmaker dankende, dat, doordringender
stralen dan die van dat daggestamte, name-
lijk de stralen van de zon der geregtigheid
(Maleachi Hoofd. IV vers 3), haar licht tot
op den bodem van die duistere spelonk ge-
bragt had.
Doet ook, gelijk deze knaapjes,, lieve kin-
deren, en gedenkt in uwe gebeden aan die
arme havelooze kindertjes, die wij zoo gaarne
tot den Heere Jezus zouden willen brengen,
door middel van scholen aan Hem toegemjd,
en waar wij ze tevens een stukje brood en
een weinig warmte konden bezorgen.