Boekgegevens
Titel: Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9792
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203055
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 —
„mögt; en wij hebben onden'onden, dat hoe
„meer wij het beproefden, hoe beter wij be-
„grepen. Het kind voegde hier nog verschei-
dene andere bijzonderheden bij, die het hart
van den waardigen christen, voor wien de
Heer die veiTassing bewaard had, sneller deed
kloppen; en toen op het oogenblik van ver-
trekken hij zich gereed maakte weder tot de
opening te klimmen, vatte het kind hem bij
den arm en hield hem terug, zeggende: „Zie,
„hier mijnheer, is onze zendelingsbus, wan-
,,ncer wij hier te zamen komen om te bid-
„den, werpt elk onzer zijnen stuiver in de bus."
Die bus was anders niet dan eerie holte in
de steenkolen, welke de muren uitmaakten.
„Maar lief kind, hoe kunt gij geld in zoo
,,eenc opene holte bewaren," vroeg hem de
meester, „men zal het wegnemen," — „O
„neen, dat neemt men niet weg," hernam
eenvoudig het kind, „dat geld komt den Pleer
,,toe, geen mensch zou daaraan durven raken.
„Wanneer de holte vol is, maken wij liaar