Boekgegevens
Titel: Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9792
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203055
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 12 —
„niet op school in het bijzijn der andere kin-
„deren kon doen; maar daar gij nu gekomen
„zijt, zal ik u aUes vertellen. Gij hebt ons
„eens eenige maanden geleden gezegd, dat
„men aan diegenen, die ons omringen, goed
„moet doen, en hun van den Heere Jezus
„spreken. Ik begreep dit niet goed, maar
,,hier geen mensch hebbende, die mij kon on-
„derrigten, heb ik gedacht, dit te beproeven,
„en dat ik mogelijk al beproevende, het beter
„zoude begrijpen. ' Toen heb ik tegen de an-
„dere kinderen van de mijn gezegd, dat in-
„dien zij met mij wilden gaan, ik hun dan
„van den Zaligmaker zoude vertellen, en dat
„ik hun zou verhalen, hetgene gij ons op de
„school ondei-wijst. Zij zijn gekomen; wij
„hebben deze plaats voor onze bijeenkomst
„in orde gebragt; ik heb hun uit mijn bij-
„beltje voorgelezen, het hun uitgelegd, en
„daarna heb ik het gebed gedaan. Ik heb
„hun gezegd, dat zij ook op hunne benrt
„moesten bidden, opdat God het hun leeren