Boekgegevens
Titel: Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9792
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203055
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 —
nog overig had te bezigen om hem, volgens
zijne belofte, te gaan bezoeken.
Hij ging dus naar de koolmijn, liet zich in
eene mand naar de diepte dalen, en op den
bodem van den kuil gekomen zijnde, vond hij
daar eenige mannen bij fakkellicht werkende.
Hij deelde hun zijn voornemen mede, om de
mijn te willen bezigtigen; daarop werd door
een der mannen gefloten, en in een oogenblik
kwamen er verscheidene half naakt gekleede
kinderen en zwart door de kolen geworden,
uit verschillende holen en gangen der mijn te
voorschijn, om den vreemdeling te geleiden.
Maar even zijn zij toegeschoten, of er komt
uit hun midden een vreugdekreet, en ziet hij
een dezer kleinen zijne hand grijpen, en zeg-
gen: „Wel mijnheer! zijt gij waarlijk geko-
men! hoe goed zijt gij! ik wil degenen wezen,
die u den weg wijzen zal; ik dacht niet, dat
gij ooit zoudet komen!" Hij vatte een licht,
doorliep eene gaanderij al roepende: „kom,
komhier, dezen kant uit!" De boekdnikker