Boekgegevens
Titel: Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9792
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203055
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een woord aan alle kinderen en jeugdige christenen, welke het goede willen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8
keuring van God alzoo weg te dragen? Eu
dat doet gij hierin ongetwijfeld; niet, omdat
wij er u de verzekering van willen geven, maar
omdat Hij, die altijd waarheid spkeekt en
niet anders doen kan, het u zegt in zijn
woord.
Zoo dan, mijne jeugdige vriendjes en vrien-
dinnetjes! denkt aan liet gene wij u bij het
aanvangen van een jaar verzoeken. Neemt
dan bij deszelfs begin een nieuw voornemen;
en hetgene gij sparen zult, om ons te doen
geworden, zullen wij u verzoeken bij de uit-
gevers dezes, namelijk de Heeren Kemink en
Zoon te Utrecht te doen bezorgen, die het
ons als dan ter hand zullen stellen. Uwe ou-
ders, voogden of opvoeders, zullen u hierin
wel den weg ^njzen en de behidpzame hand ■*
bieden.
Intusschen zij n hierbij nog kortelings ver-
haald, eene geschiedenis, welke wij weten, die
alzoo toegegaan is, en die uwe belangstelling
in onze zaak niet verminderen zal.