Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eu wij daaruit, dat de eene grootheid een evenmatig deel
an de andere is.
1 9. Men moet omzigtig zijn, gelden, waarbij eenige
)mschrijving is, niet altijd als gelijkslachtig aan te nemen:
usschen 5 gulden winst en 20 gtdden kapitaal bestaat geene
•eden; maar wel tusschen 5 gulden winst en 20 gulden
pinst, tusschen 5 gulden kapitaal en 20 gulden kapitaal.
V r a s: e n.
1. Kan men de onbenoemde getallen ook beschouwen als
de namen der hoeveelheden?
2. AYat zijn dan eigenlijk onbenoemde getallen?
3. Wat is een evenmatig deel?
4. Wat is de gemeene maat van twee gelijkslachtige
grootheden ?
5. Hoe vindt men de reden tusschen twee gelijkslachtige
grootheden ?
6. Waaruit bestaat de reden? hoe verhouden zich die
twee getallen op elkander?
7. Tusschen welke grootheden kan alleen eene reden
bestaan? hebben die nimmer eenige voorafgaande herleiding
noodig? bestaat er eene gemeene maat tusschen alle gelijk-
slachtige grootheden?
8. Kan ook eene der grootheden, tusschen welke men
de gemeene maat zoekt, zelve die gemeene maat ziju?
9. Zijn er ook grootheden, die, hoewel gelijknamig,
toch geene reden te zamen hebben?
HOOFDSTUK H.
Over de evenredigheden.
§ 10. Wanneer de twee kleinste getallen, die de reden
tusschen twee gelijkslachtige grootheden uitdrukken, dezelfde
zijn als die, welke de reden tusschen twee andere gelijk-
slachtige gi'ootheden uitdrukken, dan zegt men, dat deze vier
J