Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 70 — ^
vierkante roede? van eene roede, op een bunder? van eene
mijl, op eene vierkante roede?
33. Wat is het quotient van eenen duim op eene stère?
van eene are, op eene stère? van eene roede, op eene wisse?
van eenen vierkanten duim, op eene cubieke el? van eenen
vierkanten millimètre, op eenen cubieken decimètre? van
eene streep, op eene cubieke palm?
34. Hoeveel vaten gaan er in een last? hoeveel koppen,
in een vat?, hoeveel kannen, in eene cubieke el? hoeveel
schepels, op eene wisse? hoeveel stères, op een last? hoe-
veel cubieke duimen, op eene kan? hoeveel cubieke strepen,
op eenen vingerhoed ?
35. Indien men eene kan \Tilde met zuiver, gedisteleerd
water, tot deszelfs grootsten graad van digtheid gebragt,
hoeveel zoude dat water wegen? En een vat vol van dit
water? En een kilolitre? En eene cubieke el? En een
cubieke duim? En een cubieke palm? En eene cubieke
streep? En een vingerhoed? En eindehjk een last?
3 6. Hoeveel weegt wel een mud vol zuiver water, als boven ?
37. Hoeveel weegt het water, dat een schepel kan be-
vatten?
wwvwwvw
HOOFDSTUK XXI.
Over de verdeeling van, den cirkel, van den tijd en
eenige andere maten.
§ 121. Behalve de maten en gewigten, welke wij in de
vorige afdeeling hebben behandeld en tot het metrieke stel-
sel behooren, zijn er nog even zooveel maten, als er din-
gen voorkomen, die eene verschillende maat vereischen: en
deze zijn zeer menigvuldig, zoo als gij, bij meerdere vor-
deringen in de wetenschappen, zult ontwaren. Alzoo dient
een thermometer om de warmte te meten; een vochtmeter,
om de sterkte van geestrijke dranken te meten enz.
Onder die verschillende maten is er eene, die wij in
het dagehjksche leven veelvuldig gebruiken, te weten, de
tijdmeter, waartoe wij, behalve zonnewijzers, ook nog klok-
ken, horologies enz. gebruiken. Deze hebben gewoonlijk